Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Politikası ve Rehber İlkeler:

 

Su Yönetimi:

İleri Tarım, meyve bahçelerine ve bağlara uygulanan su ayak izini optimize etmeyi, sulama sırasında kullanılan su miktarını azaltmayı ve aynı zamanda kirliliğin taşınması, yeraltı veya yüzey sularına tarım ilaçları veya besin maddeleri bulaşması risklerini sorumlu biçimde yönetmeyi amaçlar.

 

Tarım İlaçları Yönetimi:

İleri Tarım, tarım ilaçları ve besin maddelerinin kullanımını optimize etmeyi amaçlar. İleri  Tarım, bazı tarımsal ilaçlar yerine doğal kontroller ikame eden, ekosistem dengesini güçlendiren, mahsul kaybını azaltan sürdürüleilir uygulamaları destekler.

 

Enerji Yönetimi:

İleri Tarım, çiftlik ekonomisini iyileştirmek, doğal kaynakların kulanımını azaltmak amacıyla tarımsal üretimde ve atık yönetiminde enerji kullanımını optimize etmeyi amaçlar.

 

Çiftlik Ekonomisi ve Toprak Yönetimi:

İleri Tarım, çiftçilerden bir yandan gerekli girdileri en aza indirgemelerini, meyva bahçelerinin ve civar toplrakların olumsuz etkilenmesinden kaçınmalarını, digger yandan da tarımsal sistemden beklenen çıktı miktarını en yüksek düzeye çıkartmak suretiyle ürün değerini iyileştirmelerine olanaka veren sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekler. İleri Tarım, verimli ve sorumlu çiftlik üretimine yönelik uzun vadeli ekonomik planlar geliştiren çiftçilerle çalışmayı amaçlar.

 

Sosyal ve Toplumsal İyileşme:

İleri Tarım, yerel ekonomilerin hem sosyal hem de insan sermayesini iyileştirebilen yeni bilgi ve yeniliklere yatırım yapmayı amaçlar.Sürdürülebilir tarım uygulamalarını, yerel ve mevcut kaynakların tarımsal tedarik zincirimizi destekleyen toplulukların refahını geliştirmeye yönelik olarak en iyi biçimde kullanılmasına yardımcı olabilir.

gap-logo

iyi-logo

ifs-logo-IFBRC_logo

 ———————————————-

ISO_9001İleri Tarım, Doğal Fermantasyon Ltd. Şti’nin taze meyve ve sebzeler için tescilli markasıdır.